top of page

Kanbanın Kazandırdıkları

Her türlü gelişebilecek kontrol edilemeyen dış etkenlere hazır olmak (artı veya eksi talep değişiklikleri özellikle) firmaları tartışmasız olarak günümüzde daha rekabetçi kılmaktadır. Bu dış etkenlere “hazır olmak” çoğu kez yüksek stok seviyesi olarak gerçekleşmekte ve bu durum beklenmeyen talep azalmaları karşısında firmaları satamadıkları mamullerin (depolarında kalan) hammadde maliyetlerini göğüslemek zorunda bırakmaktadır.

 

KanBan Stok Yönetimi, stok maliyetlerini azaltarak öz sermaye ihtiyacını aşağıya çeker. Aynı zamanda daha az miktarda ürünler depodaki KanBan raflarında bulunduğu için, üretim alanı içerisinde depolama için daha az alana ihtiyaç duyulur.Ayrıca firma içi ürün / belge / bilgi akışı çok daha fazla sadeleşir ve kontrol edilebilir duruma gelir. Örneğin, KanBan’da boş kutu sipariş olarak algılandığı için, sipariş verme süreci üretime paralel olarak direk tetiklenir. Ek olarak üretim planı-ihtiyaç belirme analizlerine ihtiyaç kalmaz. Düzenli sevkiyatlar sayesinde de ürün lojistiği çok daha basit ve etkindir. Üstelik bütün bu artılar, firma içerisinde daha az bölümler arası belge hareketi ile sağlanır.

 

KanBan’ın bir diğer olumlu etkisi de firma içerisindeki mamullerin üretim safhasındaki dolaşımında / hareketinde görülür. KanBan rafları firma üretim şekline ve kültürüne göre konumlandırıldığı için, ilgili ürünler üretim hatlarının ve operatörlerin kolayca ulaşabilecekleri alan içerisinde ve ideal adetlerde avadanlıklar içerisinde bulunur. Böylece üretim dışı ürün hareketleri en aza indirgenmiş olur.

 

KanBan Stok Yönetimi istikrar, kalite, iş akışı, verimlilik, iletişim gibi birçok konuda firma kültürüne olumlu etkilerde bulunur. Sağlıklı KanBan Stok Yönetim uygulamaları, çoğu kez firmaların en büyük rekabetçi gücünü oluşturmaktadır.

 

Toros Yönetim, müşterilerinin üretim yapılarını ve firma kültürlerini gözlemleyerek müşteriye özel durumları / şartları gözetir ve en etkin KanBan Stok Sistem uygulamasını hayata geçirir

 

© Copyright 2014, Toros Yönetim Danışmanlık All rights reserved.

bottom of page