top of page

Kanban Stok Yönetimi

Temel olarak üretim süreci ufak birimlere ayrılmış olup, her bir birim kendinden sonraki birimin tedarikçisi, öncekinin ise müşterisidir. Her birim, ihtiyacı olan ürünü, ihtiyacı olduğu zamanda ve miktarda tedarikçi birimden çeker. Böylece ihtiyaç fazlası ürünler ve ürün gecikmeleri engellenir. Ayrıca birimler ilettikleri ürünlerin kalitesinden sorumludurlar ve sıfır hata ile ürünleri sistem içerisine bırakırlar. Görülen herhangi bir hatalı veya eksik ürünü birimler dolaşımdan çekerler. Geleneksel olarak üretim süreci içerisinde ürünler bir kartla ile hareket eder. Bütün birimleri besleyen bir “süpermarket” vardır ve ihtiyaç olan dolaşımdaki kartlar işlenerek ilgili ürünler bu süpermarketten çekilir. Çok temel ve sade olarak yukarıda bahsedilen sistem aslında bir stok yönetiminden çok ürün akışının “çekme” sistemine göre düzenlenmesidir. Ayrıca belirtmeliyiz ki günümüzde KanBan kart kullanımı giderek azalmakta ve elektronik / sanal ortamda ürünleri kontrol-değerlendirme-işlem süreçleri yaşanmaktadır.

 

Toros Yönetim, KanBan düşünce yapısını bağlantı elemanları stok yönetiminde kullanarak müşterilerimizin daha verimli ve etkin çalışmasını sağlamaktadır. KanBan Stok Yönetim Sistemimiz, üretim birimleri arası “çekme sistemi” esasına dayanmakta olup, üretimde kullanılan bağlantı elemanları ihtiyaç duyulan adet kadar avadanlıklar içerisinde üretim sahasında raflarda bulunmaktadır. Raflar ise, müşterilerimizin üretim sistemi ve şekline göre, süpermarket denilen tekbir noktada (çoklu üretim hatlarının tek noktadan çıkması, örneğin yıldız şeklinde dizilmiş üretim hatlarında) veya üretim hatları boyunca operatörlerin yanında konumlandırılmaktadır. KanBan sistemimizde, boş kutu sipariş olarak algılanmakta ve boşalan kutunun yerine dolusu gönderilerek döngü sağlanmaktadır. Bu sayede, müşterilerimiz sipariş süreçlerini son derece sadeleştirmiş olmakta ve talep artışları / azalışları karşısında zarar görmemektedirler.

 

  

KanBan Sistemi, 1960’lı yıllarda Japonya’da süpermarketlerdeki ürün akışlarının incelenmesi ile doğmuş ve sonrasında süpermarketlerden ilham alınarak sistem otomotiv sektörüne uyarlanmıştır. Görülmüştür ki KanBan uygulaması ile firmalar daha yalın ve kontrollü ürün akışı sağlamış, birçok üretim adımlarını elimine etmiş ve sonuç olarak en az maliyetle en yüksek verim/karlılık sağlanmıştır.

 

Peki, ama nasıl?

 

© Copyright 2014, Toros Yönetim Danışmanlık All rights reserved.

bottom of page