top of page

Kanban Stok Yönetimi

KANBAN

Globalleşen Dünya ve artan rekabet ortamı, etkin ve verimli çalışan firmaları ön plana çıkarmaktadır. Bağlantı elemanlarının (C Parçalarının) çeşitliliği, teknik özelliklerin fazlalığı ve ürün boyutlarının genellikle küçük ve birbirine yakın olmasından dolayı üretim projeleri içerisinde bu ürünler geri planda tutulabilmekte ve ihtiyaçlar geç fark edilebilmektedir. Ayrıca, bağlantı elemanlarındaki çok fazla çeşitlilikten dolayı, tedarik ve lojistik konularında gecikmeler yaşanabilmekte ve dolayısıyla öngörülmeyen ek maliyetler üretime yansıyabilmektedir.

 

Bu noktada birçok üretici firma, üretim aşamasında sıkıntı yaşamamak adına stok seviyelerini yüksek tutmaktadırlar ki bu durum firmaların stok dönüşüm hızını azaltmakta ve özsermaye ihtiyacını arttırmaktadır. Ayrıca, talepte oluşabilecek herhangi bir beklenmedik düşüş, firmaları üretimde kullanamayacakları ürünlerin bedellerini tedarikçilere ödemek zorunda bırakabilmektedir. Öngörülemeyen talep artışları olması durumunda ise, ürün lojistik ve tedarik süreleri firmalara ek maliyetler oluşturabilmektedir.

 

Toros Yönetim bağlantı elemanlarının stok yönetimi konusunda “KanBan Stok Yönetim Tekniklerini” kullanarak müşterilerine hizmet vermektedir. KanBan uygulamalarımız ile üretim süreçleri daha yalın ve takip edilebilir hale gelmektedir. Böylece, hizmet verdiğimiz firmalar ana değerlerine daha fazla yoğunlaşarak, karlılıklarını arttırmaktadırlar.

 

© Copyright 2014, Toros Yönetim Danışmanlık All rights reserved.

bottom of page